Opastetuotanto ja esteettömyys

Tuotteidemme ja palvelumme avulla näkövammainen voi liikkua itsenäisesti, turvallisesti ja mahdollisimman esteettömästi tutuissa, mutta myös uusissa paikoissa.

Taktiili valmistaa ja suunnittelee opasteita, kohokylttejä ja pohjapiirroksia erilaisiin julkisiin tiloihin, joissa käyttäjiä on paljon ja opasteilta vaaditaan kestävyyttä ja selkeyttä.

Tuotteisiimme voi yhdistää kohokuvia, kohotekstejä sekä pistekirjoitusta. Lisäksi myös oikein valitut värikontrastit lisäävät opasteiden ja kylttien ymmärrettävyyttä.

Palvelumme on aina testattu ja tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa. Näkövammaisten lisäksi selkeät opasteet auttavat myös monia muita ryhmiä, kuten kasvavaa ikääntyneiden joukkoa, liikkumaan turvallisesti erilaisissa julkisissa paikoissa.

Esteettömät julkiset tilat ovat kaikkien yhdenvertainen perusoikeus toimintakyvystä riippumatta.

Esteettömät asunnot, pihat, puistot, kadut, työpaikat, asemat sekä muut julkiset rakennukset ja tilat tukevat ihmisten itsenäistä elämää ja osallistumista yhteiskuntaan.

Vammaisia palvelevat ratkaisut auttavat arjessa myös vanhuksia, lapsiperheitä ja vieraskielisiä ihmisiä.

Pyydä tarjous opastetuotannosta, pienestä tai suuresta, osoitteesta