Pistekirjoitus ja saavutettavuus

Kokonaisvaltainen kansalaisuus tarkoittaa myös tiedonsaannin saavutettavuutta. Erilaiset ohjelmistojen, verkkosivujen sekä viranomaisten asiakirjojen on oltava näkövammaisille käytettävässä ja saavutettavassa muodossa.

Taktiili on piste- ja isokirjoitustuotannon erikoisosaaja. Taktiililla on ainoana Suomessa laitteet, joilla voi tuottaa laajalevikkisiä pistekirjoitusaineistoja, kuten lehtiä. Lisäksi teemme onnittelu- ja kutsukortteja, ruokalistoja tai käyntikortteja musta- ja pistekirjoituksella.

Lisäksi saat meiltä apua ja neuvoja teollisuuden erilaisten pakkausten pistemerkintöihin. Meiltä voi tilata myös viranomaisasiakirjoja käännettynä pistekirjoitukselle. Teemme yhteistyötä muun muassa eri ministeriöiden, kuntien ja Kelan kanssa.